Επισκεφτείτε την ενότητα «Eπικοινωνία» για εγγραφή στη λίστα αποστολής περιοδικής ενημέρωσης της συμμαχίας.

Υπέγραψε και εσύ την έκκληση για σεβασμό του περιβάλλοντος.

Υπογράψτε τώρα!

Οι στόχοι μας

Στόχος της «Συµµαχίας ενάντια στον λιθάνθρακα» είναι η αποτροπή της χρήσης λιθάνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή, και θέλει να το καταφέρει µέσα από την ενηµέρωση των πολιτών, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, κατάλληλες νοµικές ενέργειες και πάνω από όλα με την παροχή εναλλακτικών προτάσεων.

Η Συµµαχία επιδιώκει να ενισχύσει τη φωνή της κοινωνίας. Φωτεινό παράδειγµα είναι η επιτυχηµένη κινητοποίηση των πολιτών στο Ένσντορφ, µια εξαιρετικά επιβαρηµένη βιοµηχανική περιοχή της Γερµανίας. Εκεί, η RWE σκόπευε να δηµιουργήσει µονάδα λιθάνθρακα 1600 MW. Σε δηµοψήφισµα όµως, οι κάτοικοι της περιοχής καταδίκασαν οποιαδήποτε τέτοια σκέψη, αναγκάζοντας την RWE να δηλώσει ότι ακυρώνει την επένδυση. Αυτή τη µονάδα που δεν κατάφερε να εγκαταστήσει στη χώρα της η RWE, προσπάθησε να τη φέρει στην Ελλάδα. Αλλά ούτε και εδώ τα κατάφερε μετά την πίεση της κοινωνίας των πολιτών.

Φαντάζει πραγµατικά σχήµα οξύµωρο να επιχειρείται η διείσδυση του λιθάνθρακα, τη στιγµή που όλοι γνωρίζουν ότι στη Γερµανία οι εταιρίες Evonic και RWE ανακοίνωσαν στις 31 Ιανουαρίου 2008 την άµεση παύση των επενδυτικών τους σχεδίων για δυο µονάδες λιθάνθρακα, εξαιτίας των αντιδράσεων από τις τοπικές κοινωνίες και εξαιτίας του κόστους που θα κληθούν να καταβάλλουν µέσα από το σύστηµα εµπορίας ρύπων. Άραγε το ίδιο πρόβληµα δεν αντιµετωπίζει και η χώρα µας;

Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι στο ενεργειακό πακέτο της ΕΕ προβλέπεται η πλήρης δηµοπράτηση των δικαιωµάτων εκποµπών αερίων από τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, και ενδεικτικά το σύστηµα εµπορίας στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας µπορεί να στοιχίσει στις εταιρίες τουλάχιστον 2 δις € ετησίως. Όπως δείχνει η µέχρι σήµερα εµπειρία, το κόστος αγοράς δικαιωµάτων κατά µεγάλο µέρος θα περάσει στους τελικούς καταναλωτές επιβαρύνοντάς τους µε δαπάνες που θα έπρεπε να απασχολούν µόνο τους ηλεκτροπαραγωγούς. Αυτό δεν είναι επαρκής λόγος για να στραφούµε στην διενέργεια ενός ολοκληρωµένου ενεργειακού σχεδιασµού, δίδοντας έµφαση στην εξοικονόµηση ενέργειας, στις ΑΠΕ, στην άµεση βελτίωση των υφιστάµενων µονάδων λιγνίτη, και στην είσοδο του φυσικού αερίου ως αναγκαίο µεταβατικό στάδιο για την αποτελεσµατική µείωση των εκποµπών;

 

Κείμενο θέσεων

Οι κάτωθι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, στις περιοχές των οποίων έχουν κατατεθεί αιτήσεις δημιουργίας μονάδων λιθάνθρακα ή υπάρχουν έντονες φήμες για τη επικείμενη κατασκευή τέτοιων μονάδων:

Δήμος Καβάλας - Ν.Καβάλας

Δήμος Αλμυρού - Ν.Μαγνησίας

Δήμος Αστακού - Ν.Αιτωλοακαρνανίας

Δήμος Κηρέως - Ν.Ευβοίας

Δήμος Διστόμου - Ν.Βοιωτίας

Δήμος Οπουντίων - Ν. Φθιώτιδας

Κοινότητα Αντίκυρας - Ν.Βοιωτίας

Κοινότητα Κυριακίου - Ν.Βοιωτίας

και η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς :

 • Έχοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μείζον πρόβλημα για την Ελλάδα και τον πλανήτη και καλεί σε κοινωνική εγρήγορση και άμεση πολιτική δράση για αποτελεσματική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
 • Έχοντας υπόψη τις πρόσφατες επιστημονικές μετρήσεις της IPCC1 για το μέγεθος των επιπτώσεων που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα και η Μεσόγειος σε περίπτωση που δεν αναστραφεί η κλιματική αλλαγή,
 • Διαπιστώνοντας ότι οι νέες δεσμεύσεις που καλείται να επωμιστεί και να σεβαστεί η χώρα μας στη μετά-Κιότο περίοδο (2013 – 2020) θα επιβάλουν σημαντικές μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, της τάξης του περίπου 20% στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, σε σχέση με τις εκπομπές του 2005,
 • Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή του λιθάνθρακα στο ενεργειακό μίγμα της χώρας θα αναστείλει την επαρκή μείωση των εκπομπών, καθώς σύμφωνα με το πρώτο σκέλος του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της Ελλάδας που εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) η συμμετοχή του λιθάνθρακα κατά 21% στο συνολικό μίγμα ηλεκτροπαραγωγής θα επιφέρει σταθεροποίηση των εκπομπων το 2020 στα επίπεδα του 2010, δηλ. σημαντική απόκλιση από τους στόχους που θα επωμιστούμε
 • Λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες στις μονάδες λιθάνθρακα, οι εκπομπές CO2 ανά παραγώμενη kWh δεν θα είναι χαμηλότερες από 0,7 κιλά CO2/kWh, γεγονός που θα διατήρησει τη χώρα μας στις χειρότερες θέσεις παγκοσμίως αναφορικά με τον συγκεκριμένο δείκτη2
 • Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ρυπαντικό φορτίο που θα προκληθεί ως αποτέλεσμα της καύσης λιθάνθρακα. Ενδεικτικά, προβλέπεται η έκλυση σημαντικών ποσοτήτων αιωρούμενων σωματιδίων, οξειδίων αζώτου και θείου, θα δημιουργηθούν μεγάλες ποσότητες στερεών αποβλήτων και θα χρησιμοποιηθούν τεράστιες ποσότητες θαλασσινού νερού για την ψύξη του εξοπλισμού, που κατόπιν θα επιστρέφει στην θάλασσα σε υψηλές θερμοκρασίες
 • Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό περιβαλλοντικό κόστος του λιθάνθρακα, το οποίο δεν ενσωματώνεται -δυστυχώς- σε καμιά ανάλυση3
 • Έχοντας υπόψη τις ανησυχίες των Ελλήνων που συγκαταλλέγονται στους περιβαλλοντικά πιο ανήσυχους λαούς της ΕΕ4
 • Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών των περιοχών όπου έχουν εξαγγελθεί μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή τους
 • Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική πεποίθηση των πολιτών των παραπάνω περιοχών ότι οι λιθανθρακικές μονάδες θα προκαλέσουν μεγαλύτερα προβλήματα από όσα καλούνται να επιλύσουν
 • Λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων των παραπάνω Δήμων και Κοινοτήτων, με τις οποίες αντιτίθενται στη δημιουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από λιθάνθρακα στην περιοχή τους
 • Δηλώνουν κατηγορηματικά ότι οι εξαγγελίες για δημιουργία νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ανά την επικράτεια με καύσιμη ύλη εισαγώμενο λιθάνθρακα έχουν αναστατώσει τις τοπικές κοινωνίες και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τη θέληση της Πολιτείας να μετέχει ενεργά στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή και να προβεί σε σχεδιασμό μιας φιλόδοξης πολιτικής για την βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας.
 • Επικρίνουν τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που γνωμοδότησε υπέρ δυο μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από λιθάνθρακα στο Μαντούδι Ευβοίας και τα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, χωρίς να λάβει επαρκώς υπόψη το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών στις περιοχές, και τις αντιδράσεις των τοπικών φορέων
 • Τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης της Ελλάδας με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
 • Θεωρούν ότι η αειφόρος ανάπτυξη είναι ασύμβατη με την εμμονή σε ‘ρυπογόνα’ πρότυπα, μέρος των οποίων είναι και ο λιθάνθρακας
 • Διατρανώνουν την πεποίθησή τους ότι η ενεργειακή πορεία της χώρας πρέπει να χαραχθεί σε διάλογο με την κοινωνία και όχι ερήμην της
 • Πιστεύουν ακράδαντα ότι η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι η έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την παραγωγή ενέργειας από περιβαλλοντικά ακίνδυνες πηγές
 • Προχωρούν στη δημιουργία συμμαχίας ενάντια στον λιθάνθρακα και καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς φορείς, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς φορείς, ομάδες πολιτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.ο.κ. να υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή
 • Δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε κοινές ενέργειες με στόχο την εξάπλωση της συμμαχίας προς όλη την Ελληνική κοινωνία
 • Καλούν τη ΡΑΕ να μην προχωρήσει σε γνωμοδότηση υπέρ καμιάς άλλης χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρισμού από λιθάνθρακα
 • Καλούν τον Υπουργό Ανάπτυξης να ασπαστεί την άποψη των πολιτών που τάσονται κατά των μονάδων λιθάνθρακα, και να απορρίψει τις αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρισμού με λιθάνθρακα στο Μαντούδι Ευβοίας και στα Άσπρα Σπίτα Βοιωτίας, δηλώνοντας επιπρόσθετα ότι δεν πρόκειται να χορηγήσει καμιά τέτοια άδεια στο μέλλον σε καμιά περιοχή.
 • Καλούν την Ελληνική Κυβέρνηση να λάβει θέση δημόσια και να κάνει σαφές προς όλους ότι στο ενεργειακό μίγμα της χώρας δεν χωράει ο λιθάνθρακας και ότι θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για σταδιακή απεξάρτηση από ‘ρυπογόνα’ καύσιμα.
 • Καλούν την Ελληνική Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση ενός φιλόδοξου ενεργειακού σχεδιασμού, που θα ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο της ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την απειλή της κλιματικής αλλαγής, την ανάγκη για αποφυγή περαιτέρω ρύπανσης της Ελλάδας, και τη θέληση των τοπικών κοινωνιών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο θέσεων της Συμμαχίας, εδώ

 

1Η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, που πρόσφατα βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, εκτιμά ότι η Μεσόγειος και η Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας, μείωση των ετήσιων βροχοπτώσεων και βλάβες στο φυσικό περιβάλλον

2WWF Ελλάς: Το κοντέρ κλιματικής αλλαγής

3Ενδεικτικά για τη Γερμανία, που διαθέτει μονάδες λιθάνθρακα, το περιβαλλοντικό κόστος τέτοιων μονάδων κυμαίνεται από 17 έως 138 εκ. € ανά παραγώμενη kWh (πρόγραμμα Externe της ΕΕ)

4European Commission. Special Barometer. The attitudes of European Citizens towards the Environment. European Communities: April 2005.

 


This space is designed by Empty Space - Developed by Hellenic Internet - Hosted by FuzzFree