Επισκεφτείτε την ενότητα «Eπικοινωνία» για εγγραφή στη λίστα αποστολής περιοδικής ενημέρωσης της συμμαχίας.

Υπέγραψε και εσύ την έκκληση για σεβασμό του περιβάλλοντος.

Υπογράψτε τώρα!

Πορεία προς τα εμπρός

Βρισκόμαστε πολύ πίσω. Αντί όμως της λήψης μέτρων για μετρίαση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, προγραμματίζεται η κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτρισμού από λιθάνθρακα. Αυτό είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο ορισμένοι πολιτικοί και ομάδες συμφερόντων αντιλαμβάνονται την κλιματική αλλαγή: ως ευκαιρία για γρήγορα κέρδη εις βάρος των πολιτών, του περιβάλλοντος και των επόμενων γενεών.

Η ανάγκη να οδηγηθούμε σε μια Ευρώπη μηδενικού άνθρακα έως τα μέσα του αιώνα, παραμένει επιτακτική. Αν θέλουμε να αποφύγουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η παγκόσμια θερμοκρασία θα πρέπει να μην αυξηθεί πάνω από 2ο C -σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό σημαίνει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 80% έως το 2050.

Για την Ελλάδα απαιτείται πάνω από όλα ένα ενεργειακό όραμα μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Ένα όραμα που θα απαντά μεταξύ άλλων σε τέσσερα βασικά ζητήματα:

  • επάρκεια εφοδιασμού
  • κατάρτιση τομεακών πολιτικών
  • βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και του ενεργειακού μίγματος
  • μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η ενεργειακή στρατηγική της χώρας οφείλει να κινηθεί σε φιλόδοξους και καινοτόμους άξονες:

Οι τομεακές πολιτικές
Η ενεργειακή στρατηγική θα πρέπει να αφορά πέραν της ηλεκτροπαραγωγής και τους άλλους τομείς όπως οι μεταφορές, η γεωργία, ο οικιακός και τριτογενής τομέας, οι βιομηχανίες κτλ. Επιπλέον, σκοπός του ενεργειακού σχεδιασμού δεν πρέπει να είναι ο εφησυχασμός των πολιτών για αποφυγή μελλοντικών blackout, αλλά οφείλει να χαράξει το δρόμο για μια ολοκληρωμένη στρατηγική μείωσης των εκπομπών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί προτεραιότητα, κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες που διαθέτουν υποδομές με μικρή ενεργειακή απόδοση. Με άλλα λόγια, οφείλουμε τα επόμενα χρόνια να ικανοποιούμε την αυξανόμενη ζήτηση για κάλυψη ενεργειακών αναγκών χωρίς αύξηση στην παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας. Σε απλά ελληνικά, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να καλύπτουμε τις αυξανόμενες ανάγκες μας για ηλεκτρισμό, μεταφορές κτλ, χωρίς να χρειαστεί να παράγουμε μεγαλύτερα ποσά ενέργειας. Η Ελλάδα κατέχει μια εξαιρετικά άσχημη θέση στην ΕΕ, αναφορικά με την ενεργειακής απόδοση (καταλαμβάνουμε την 4η θέση από το τέλος στην ΕΕ), πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
Το ζήτημα της μείωσης των εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα -που εκλύονται κατά την παραγωγή ενέργειας από συμβατικές πηγές ενέργειας και ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή- βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των διεθνών ενεργειακών εξελίξεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε πρόσφατα για μείωση των εκπομπών CO2 το 2020 έως και 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ας σημειωθεί εδώ ότι η δέσμευση αυτή αποτελεί συνέχεια των στόχων που έχουν τεθεί υπό το Πρωτόκολλο του Κιότο, σύμφωνα με τους οποίους η ΕΕ οφείλει να μειώσει κατά 8% τις εκπομπές CO2 έως το 2010, σε σχέση πάντα με τα επίπεδα του 1990. Εύκολα αντιλαμβάνονται όλοι πως η μετά-Κιότο περίοδος απαιτεί εκγρήγορση όλων των χωρών της ΕΕ και δραστικές αλλαγές στον τρόπο που παράγεται και καταναλώνεται η ενέργεια.

 


This space is designed by Empty Space - Developed by Hellenic Internet - Hosted by FuzzFree