Επισκεφτείτε την ενότητα «Eπικοινωνία» για εγγραφή στη λίστα αποστολής περιοδικής ενημέρωσης της συμμαχίας.

Υπέγραψε και εσύ την έκκληση για σεβασμό του περιβάλλοντος.

Υπογράψτε τώρα!

Λύσεις για την κλιματική αλλαγή: όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα του 2050

Στις 5 Νοεμβρίου 2008 δόθηκε στη δημοσιότητα η επιστημονική έκθεση του WWF Ελλάς "Λύσεις για την κλιματική αλλαγή: όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα του 2050". Η έκθεση προτείνει το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα και τις δέσμες μέτρων που μπορεί να υλοποιήσει, προκειμένου να τηρήσει τις μελλοντικές δεσμεύσεις της, να μπει ενεργά στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και να μειώσει εγκαίρως τις εκπομπές της, μεγιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο τα οφέλη και περιορίζοντας το όποιο βραχυπρόθεσμο οικονομικό κόστος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, η Ελλάδα μπορεί να μειώσει τις εκπομπές της κατά 67% έως το 2050 και να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 3% έως το 2020 και 1,5% έως το 2050.
Η έκθεση αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να προβεί εγκαίρως σε ένα καθαρό ενεργειακό μοντέλο, χωρίς τη χρήση λιθάνθρακα.

Η «Συμμαχία ενάντια στο λιθάνθρακα» από την πρώτη στιγμή τονίζει ότι υπάρχουν λύσεις για την ενέργεια, και ο λιθάνθρακας δεν ανήκει σε αυτές. Με την έκθεση του WWF Ελλάς αποτυπώνεται επιστημονικά η εναλλακτική πρόταση στον λιθάνθρακα.

Δείτε την Επιστημονική έκθεση

Δείτε την Πολιτική σύνοψη

 


This space is designed by Empty Space - Developed by Hellenic Internet - Hosted by FuzzFree