Επισκεφτείτε την ενότητα «Eπικοινωνία» για εγγραφή στη λίστα αποστολής περιοδικής ενημέρωσης της συμμαχίας.

Υπέγραψε και εσύ την έκκληση για σεβασμό του περιβάλλοντος.

Υπογράψτε τώρα!

Υπογράψτε ενάντια στον λιθάνθρακα

Η «Συμμαχία ενάντια στον λιθάνθρακα» σε συνεργασία με την κίνηση πολιτών «Πολίτες κατά του λιθάνθρακα» συλλέγει υπογραφές στην έκκληση που απευθύνει προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας για τον αποκλεισμό του λιθάνθρακα από το ενεργειακό ισοζυγιο της χώρας.

Υπογράψτε και εσείς την έκκληση


Κείμενο έκκλησης

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την περιβαλλοντική προστασία της Ελλάδας και των τοπικών κοινωνιών
  • Την ανάγκη ΑΜΕΣΗΣ αποτροπής της κλιματικής αλλαγής
  • Την ανάγκη τήρησης των δεσμεύσεων της χώρας σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
  • Την επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης των επιταγών της αειφόρου ανάπτυξης, μέρος των οποίων δεν είναι ο λιθάνθρακας
  • Το υψηλό ρυπαντικό φορτίο του λιθάνθρακα
  • Την επιβάρυνση που θα φέρει ο λιθάνθρακας στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα της χώρας
  • Την ύπαρξη άλλων ‘καθαρών’ λύσεων, με κύριες τις Ανανεώσιμες Πηγές, και την εξοικονόμηση ενέργειας

Δηλώνω αρωγός στην προσπάθεια της Συμμαχίας ενάντια στον λιθάνθρακα για την αποτροπή δημιουργίας μονάδων λιθάνθρακα στη χώρα μου.

Καλώ την Ελληνική Πολιτεία να κάνει σαφές προς όλους ότι στο ενεργειακό μίγμα της χώρας δεν χωράει ο λιθάνθρακας και ότι θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για σταδιακή απεξάρτηση από ‘ρυπογόνα’ καύσιμα, προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση της ενεργειακής έντασης της χώρας.


Υπογράψτε και εσείς την έκκληση

 


This space is designed by Empty Space - Developed by Hellenic Internet - Hosted by FuzzFree