Επισκεφτείτε την ενότητα «Eπικοινωνία» για εγγραφή στη λίστα αποστολής περιοδικής ενημέρωσης της συμμαχίας.

Υπέγραψε και εσύ την έκκληση για σεβασμό του περιβάλλοντος.

Υπογράψτε τώρα!

Βάλε το banner στο site σου

Ενημερώστε τους επισκέπτες του site ή του blog σας, για τις προσπάθειες της Συμμαχίας ενάντια στον λιθάνθρακα, και παίξτε ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επιλέξτε και κατεβάστε ένα από τα διαθέσιμα banners:
(κάντε δεξί click και επιλέξτε save picture as ή κάντε "copy" τον κώδικα κάτω από το αντοίστιχο banner και καντε τον "paste" στο site ή το blog σας)<div>
<a href="http://www.gopetition.com/online
/19116.html" target="_blank">
<img src="http://www.ohiallokarvouno.gr/
images/stories/say_no.gif" width="330" height="93" border="0" />
</a>
</div>


<div>
<a href="http://www.gopetition.com/online
/19116.html" target="_blank">
<img src="http://www.ohiallokarvouno.gr/
images/stories/simahia.gif" width="174" height="142" border="0" />
</a>
</div>


<div>
<a href="http://www.gopetition.com/online
/19116.html" target="_blank">
<img src="http://www.ohiallokarvouno.gr/
images/stories/ohiallokarvouno.gif" width="321" height="91" border="0" />
</a>
</div>

 


This space is designed by Empty Space - Developed by Hellenic Internet - Hosted by FuzzFree