Επισκεφτείτε την ενότητα «Eπικοινωνία» για εγγραφή στη λίστα αποστολής περιοδικής ενημέρωσης της συμμαχίας.

Υπέγραψε και εσύ την έκκληση για σεβασμό του περιβάλλοντος.

Υπογράψτε τώρα!

Η συνεισφορά του λιθάνθρακα στην κλιματική αλλαγή

Το ενδεχόμενο εισαγωγής του λιθάνθρακα αποτελεί πέρα και πάνω απ’ όλα ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη στην μάχη που θα έπρεπε να δώσει η χώρα μας ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Η επιστημονική κοινότητα και ο ΟΗΕ είναι ξεκάθαροι όταν αναφέρουν ότι οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά 60-80% έως το 2050. Τα πορίσματα, επιπλέον, των ειδικών της AWG (Ad-hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol) του ΟΗΕ, όπως διατυπώθηκαν στην Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Μπαλί της Ινδονησίας, καλούν για μειώσεις των εκπομπών στις ανεπτυγμένες χώρες κατά 25-40% έως το 2020 σε σχέση με το έτος βάσης 1990.

Η μετουσίωση των παραπάνω θα κρίνουν και την τελική έκβαση της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για συγκράτηση της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2oC. Αυτός ο στόχος έχει αναγνωριστεί από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφύγουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το στόχο είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι δεν μπορεί να συνεισφέρει η αλόγιστη χρήση λιθάνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή.

Στη μάχη για την κλιματική αλλαγή, η Ελλάδα μπορεί να μη συγκαταλέγεται στους μεγάλους ‘ρυπαντές’, είναι όμως μια ανεπτυγμένη χώρα και οι μέχρι στιγμής επιδόσεις της στην αντιμετώπιση αυτού του κορυφαίου περιβαλλοντικού προβλήματος είναι εξαιρετικά φτωχές. Στο πλαίσιο της προσπάθειας της διεθνούς κοινότητας για αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα το νέο ενεργειακό πακέτο της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα θα πρέπει,μεταξύ άλλων, να μειώσει τις εκπομπές της κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020 στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005.

Πλέον απαιτούνται φιλόδοξες πολιτικές για την Ελλάδα προκειμένου η χώρα να τηρήσει τις δεσμεύσεις που θα επωμισθεί στη μετά-Κιότο περίοδο, αλλά κυρίως να επωφεληθεί από τη μετάβαση σε μια σύγχρονη οικονομία «χαμηλής έντασης άνθρακα». Όμως, αντί για γενναίες επενδύσεις και θεσμικές ρυθμίσεις για την ουσιαστική προώθηση μέτρων εξοικονόμησης, ενεργειακής αποδοτικότητας και ανάπτυξης υποδομών ΑΠΕ, σχεδιάζεται η εισαγωγή «φθηνού» λιθάνθρακα από τρίτες χώρες (Κίνα, Ουκρανία, Νότια Αφρική) για τη δημιουργία νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Η είσοδός του λιθάνθρακα στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας θα επιδεινώσει την κλιματική αλλαγή και θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες λόγω της πρόκλησης σημειακής ρύπανσης.

Κατά την άποψη της Συμμαχίας, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την Ελλάδα. Απαιτείται όμως ιδιαίτερη έμφαση και επένδυση στην καινοτομία, την έγκαιρη δράση και την απόρριψη της λογικής Business-As-Usual που τελικά οδηγεί στην αδράνεια.

 


This space is designed by Empty Space - Developed by Hellenic Internet - Hosted by FuzzFree