Επισκεφτείτε την ενότητα «Eπικοινωνία» για εγγραφή στη λίστα αποστολής περιοδικής ενημέρωσης της συμμαχίας.

Υπέγραψε και εσύ την έκκληση για σεβασμό του περιβάλλοντος.

Υπογράψτε τώρα!

Λιθάνθρακας και τοπική ρύπανση

Ο λιθάνθρακας δεν είναι ένα αθώο καύσιμο. Η χρήση του στην παραγωγή ενέργειας θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο.

Δείτε το σχετικό Πίνακα.

Πίνακας: Ειδικές εκπομπές συμβατικών ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα

 

Υφιστάμενη λιγνιτική

Νέα λιγνιτική με υπερ-
σύγχρονη τεχνολογία

Νέα ανθρακική με υπερ-
σύγχρονη τεχνολογία

Οξείδια του αζώτου NOx (kg/MWh)

2,3

0,7

0,6

Διοξείδιο του θείου

SO2 (kg/MWh)

2,8

0,5

0,4

Σωματίδια

PM (kg/MWh)

1,0

0,1

0,06

Διοξείδιο του άνθρακα CO2 (kg/MWh)

1390

950

750


Πηγή: ΔΕΗ

 

Ενδεικτικά, προβλέπεται η έκλυση σημαντικών ποσοτήτων αιωρούμενων σωματιδίων, οξειδίων αζώτου και θείου, θα δημιουργηθούν μεγάλες ποσότητες στερεών αποβλήτων, και θα χρησιμοποιηθούν τεράστιες ποσότητες θαλασσινού νερού για την ψύξη του εξοπλισμού, που κατόπιν θα επιστρέφει στην θάλασσα σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ακόμα και αν δεχθούμε τα νούμερα που η ΔΕΗ έδωσε στη δημοσιότητα σχετικά με τις εκπομπές ρύπων από τη λειτουργία των λιθανθρακικών μονάδων με την καλύτερη δυνατή τεχνολογία, και πάλι το πρόβλημα θα παραμείνει. Για παράδειγμα, η μονάδα των 460 MW που σχεδιάζεται στο Μαντούδι, θα έχει ως αποτέλεσμα την ετήσια έκλυση τουλάχιστον 1800 τόνων NOx, 1200 τόνων SO2, 180 τόνους αιωρούμενων σωματιδίων (χωρίς να ληφθεί υπόψη η ποσότητα αιωρούμενων από την μεταφορά του λιθάνθρακα και τη διαχείριση των λοιπών στερεών αποβλήτων) και 2.400.000 τόνους CO2.

Επιπλέον, για την συγκεκριμένη επένδυση (η οποία είναι η μικρότερη που προγραμματίζεται) θα χρησιμοποιούνται 80.000 m3 θαλασσινού νερού ανά ώρα, προκειμένου να ψύχονται οι μηχανές.

Ποιος είναι διατεθειμένος να δημιουργήσει νέες μονάδες άνθρακα στην περιοχή του, δημιουργώντας συνθήκες ‘ενεργειακού σκουπιδοτενεκέ’; Σε τοπικό επίπεδο είναι χαρακτηριστικό ότι τα αιωρούμενα σωματίδια στην εύρυτερη περιοχή της Κοζάνης (στην οποία υπάρχουν μονάδες του εξίσου ρυπογόνου λιγνίτη) ξεπερνούν σχεδόν καθημερινά τα θεσπισμένα όρια, θέτοντας σε σημαντικό κίνδυνο την υγεία των πολιτών, παρά το γεγονός ότι έχουν εγκατασταθεί φίλτρα και υπήρχαν διαβεβαιώσεις για περιορισμό της ρύπανσης.

Μάλιστα, σε έκθεση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου1 φαίνεται ότι στην Πτολεμαϊδα εμφανίζονται αυξημένα κρούσματα καρδιακών παθήσεων και καρκίνου. Γιατί θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες μονάδες λιθάνθρακα, που αν και θα έχουν καλύτερη απόδοση από αυτές της Κοζάνης, εντούτοις θα επιβαρύνουν σημαντικά την υγεία των κατοίκων; Ποιες θα είναι άραγε οι επιπτώσεις και τα οξείδια του αζώτου ή του θείου; Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από την καύση του κάρβουνου, πώς θα διατεθούν χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία;

Όλα τα παραπάνω και πάνω από όλα η αντίδραση της κοινής γνώμης, αποτελούν μερικούς από τους λόγους που οδήγησαν τις εταιρίες ηλεκτροπαραγωγής RWE και Evonic να ανακοινώσουν πρόσφατα παύση των επενδυτικών τους σχεδίων για δημιουργία δυο μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με λιθάνθρακα στη Γερμανία.

 

1Στατιστική μελέτη τμήματος αιμοστατικής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ

 


This space is designed by Empty Space - Developed by Hellenic Internet - Hosted by FuzzFree