Επισκεφτείτε την ενότητα «Eπικοινωνία» για εγγραφή στη λίστα αποστολής περιοδικής ενημέρωσης της συμμαχίας.

Υπέγραψε και εσύ την έκκληση για σεβασμό του περιβάλλοντος.

Υπογράψτε τώρα!

Οι μονάδες στην Ελλάδα

Μέχρι στιγμής υπάρχουν προτάσεις ή/και σκέψεις για τις ακόλουθες λιθανθρακικές μονάδες:

Περιοχή Ισχύς Εταιρία
Μαντούδι 460 MW ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική
Άσπρα Σπίτια 600 MW Μυτιληναίος ΑΕ
Αστακός 600 MW Edison Ελλάς
Καβάλα* 1600 MW ΔΕΗ – RWE
Αλμυρός* 1600 MW ΔΕΗ – RWE
Λάρυμνα 800 MW ΔΕΗ
Αλιβέρι 800 MW ΔΕΗ


Σημείωση: Η Καβάλα ή ο Αλμυρός ήταν οι επικρατέστερες ‘υποψήφιες’ για να δεχθούν την νέα ρυπογόνο επένδυση της ΔΕΗ σε συνεργασία με την RWE. Πλέον αυτή η συνεργασία ναυάγησε.

Συνολικά έως το 2015, προγραμμίζεται η είσοδος μονάδων λιθάνθρακα συνολικής ισχύος 4860 MW, δηλαδή αύξηση σχεδόν 42% σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύ στο διασυνδεδεμένο δίκτυο το 2006. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2006, η εγκατεστήμενη ισχύς των ‘ρυπογόνων’ λιγνιτικών μονάδων ήταν 5200 MW. Με άλλα λόγια αν δεν κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε την εισαγωγή του λιθάνθρακα, τότε σε λίγα χρόνια θα δούμε το διπλασιασμό των ‘βρώμικων’ μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Αποσύρσεις παλιών μονάδων ΔΕΗ (πηγή ΥΠΑΝ)
Έτος 2010 2011 2012 2013 2017 2018 2020 Συν.
ΜW -738 -288 430 -334 -274 -545 -275 -2884

Η ΔΕΗ επιπλέον προγραμματίζει έως το 2013 τη δημιουργία μιας λιγνιτικής μονάδας στη Φλώρινα, και τριών μονάδων φυσικού αερίου, συνολικής ισχύος 2100 ΜW, τη στιγμή που στο επενδυτικό της πλάνο αναφέρει ότι έως το 2020 θα αποσύρει παλιές μονάδες λιγνίτη και φυσικού αερίου, συνολικής ισχύος μόλις 2884 MW. Σε όλα αυτά δεν συνυπολογίζεται η συμμετοχή των ιδιωτών με μονάδες ΑΠΕ και φυσικού αερίου.

Άδειες παραγωγής θερμικών σταθμών ανά τεχνολογία και μονάδων ΣΗΘ αυτ/γών που έχουν εκχωρηθεί μέχρι σήμερα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ισχύς (MW)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΦΑ 6,214
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 276
ΣΗΘ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 516
ΜΙΚΡΕΣ ΘΗ 283.5
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Π 7,289.5
 
Πηγή: ΥΠΑΝ

Το ενεργειακό τοπίο πρόκειται να αλλάξει. Αλλά η εντύπωση της Συμμαχίας είναι ότι επιχειρείται η αλλαγή του προς τη λάθος κατεύθυνση. Η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει οπωσδήποτε στην δυναμική διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας, αν θέλει να μειώσει αποτελεσματικά τις εκπομπές της και αν θέλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Οι δεσμεύσεις εξάλλου που έχουμε αναλάβει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών διαπραγματεύσεων δεν χωρούν καθυστέρηση.

Ειδικότερα για τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής οφείλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, και να πολλαπλασιάσουμε τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο συνολικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας (ίσως στα επίπεδα του 35-40% εως το 2020) . Επιπλέον, οφείλουμε να εξοικονομήσουμε το 9% του ηλεκτρισμού έως το 2016, περιορίζοντας την αλόγιστη χρήση ηλεκτρισμού.

Τα παραπάνω, δείχνουν ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε με χρήση ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, και την παραπάνω διείσδυση του φυσικού αερίου. Βέβαια, το φυσικό αέριο δεν μπορεί να θεωρηθεί πάνακεια. Εντούτοις, είναι εφικτή η περαιτέρω σημαντική διείσδυσή του στην ηλεκτροπαραγωγή, ώστε να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

 


This space is designed by Empty Space - Developed by Hellenic Internet - Hosted by FuzzFree