Επισκεφτείτε την ενότητα «Eπικοινωνία» για εγγραφή στη λίστα αποστολής περιοδικής ενημέρωσης της συμμαχίας.

Υπέγραψε και εσύ την έκκληση για σεβασμό του περιβάλλοντος.

Υπογράψτε τώρα!

Οι εκπομπές ρύπων από μονάδες λιθάνθρακα

Το διοξείδιο του άνθρακα από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής δεν είναι το αθώο αέριο που πίνουμε στα αναψυκτικά μας. Αντιθέτως, πρόκειται πλέον για έναν ρύπο που συντελεί τα μέγιστα στην αλλαγή του κλίματος και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι ρύπος, αλλά αέριο του θερμοκηπίου και πίνεται με την πορτοκαλάδα, την μπύρα και την Coca Cola»
κ. Τάκης Αθανασόπουλος, Πρόεδρος της ΔΕΗ ΑΕ, 26 Φεβρουαρίου 2008

Εκτός, όμως, του CO2, η καύση λιθάνθρακα δημιουργεί και άλλα προβλήματα με αέριους ρύπους και στερεά απόβλητα.

Ποιες άραγε θα είναι οι συνολικές εκπομπές ρύπων, από τις μονάδες λιθάνθρακα που κάποιοι θέλουν να εγκαταστήσουν στη χώρα. Στον πίνακα που ακολουθεί, υπολογίζονται οι ρύποι κάθε μιας από τις προγραμματιζόμενες μονάδες.

Σημειωτέον, ότι οι πιο πάνω εκτιμήσεις αποτελούν το καλύτερο δυνατό σενάριο. Δυστυχώς, η εμπειρία έχει δείξει ότι οι πραγματικές εκπομπές είναι κατά πολύ περισσότερες σε σχέση με τις εργοστασιακές προδιαγραφές, λόγω κακού καυσίμου, παλαιότητας εξοπλισμού, βλαβών κτλ.

Στους παραπάνω ρύπους δεν υπολογίζεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω παραγωγής βαρέων μετάλλων, στερεών αποβλήτων, ραδιενεργών αποβλήτων, και χρήσης θαλασσινού νερού. Ο ΟΟΣΑ1 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η καύση του λιθάνθρακα εκπέμπει αιωρούμενα σωματίδια, οξείδια αζώτου και θείου, υδράργυρο και άλλα μέταλλα, περιλαμβανομένων και μερικών ραδιενεργών στοιχείων, σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες απ’ ότι το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, προκαλώντας έτσι τοπικά και περιφερειακά προβλήματα μόλυνσης». Ενδεικτικά, για την μονάδα της ΗΡΩΝ στο Μαντούδι προβλέπεται να χρησιμοποιούνται 560 εκ. κυβικά μέτρα νερού ετησίως για την ψύξη των μηχανών, το οποίο θα επιστρέφει στην θάλασσα σε υψηλές θερμοκρασίες.

Δείτε τον σχετικό πίνακα

  Μαντούδι Αστακός Άσπρα Σπίτια Καβάλα ή Αλμυρός* Λάρυμνα Αλιβέρι   Σύνολο
Ισχύς (MW) 460 600 600 1600 800 800 4.860
Ώρες λειτουργίας 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000  
Παραγωγή ηλεκτρισμού (MWh) 3.000.000 4.200.000 4.200.000 11.200.000 5.600.000 5.600.000 33.800.000
Διοξείδιο του άνθρακα CO2 (τόνοι) 2.400.000 3.360.000 3.360.000 8.960.000 4.480.000 4.480.000 27.040.000
Οξείδια αζώτου NΟx (κιλά) 1.800.000 2.520.000 2.520.000 6.720.000 3.360.000 3.360.000 20.280.000
Διοξείδιο του θείου SO2 (κιλά) 1.200.000 1.680.000 1.680.000 4.480.000 2.240.000 2.240.000 13.520.000
Αιωρούμενα σωματίδια (κιλά) 180.000 252.000 252.000 672.000 336.000 336.000 2.028.000

Σημείωση: η μονάδα που είχε προγραμματιστεί για την Καβάλα ή τον Αλμυρό, ευτυχώς, δεν πρόκειται να κατασκευαστεί. Έτσι, η Ελλάδα κατάφερε να μην επιβαρυνθεί από 9 εκ. τόνους CO2 ετησίως και αρκετές χιλιάδες τόνους άλλων ρύπων.

 

1OECD, INTERNATIONAL ENERGY TECHNOLOGY, COLLABORATION AND CLIMATE CHANGE MITIGATION, Case Study 4: Clean Coal Technologies, 2005

 


This space is designed by Empty Space - Developed by Hellenic Internet - Hosted by FuzzFree